Çocuklarda Hacamat Tedavisi

  • blog-image 1

İran’da Kermenşah Tıp Fakültesi’nde 1 yaş üzeri 10 yaş altı 4 bin denek den 3 bin çocuğa hacamat yapılmış , diğer 1000 çocuğa hacamat yapılmamış ve aradaki fark şöyle gözlemlenmiştir;

1-Altına ıslatma problemleri olan çocuklarda %92 oranında başarı gözlemlenmiştir. Bunlardan %83 oranı tamamen altına ıslatmayı bırakmış, küçük bir oran ise çok az veya nadiren ıslatma huyu kalmıştır

2-Çocuklarda, yaşlarına göre daha olgun tavırlar sergiledikleri görülmüştür.

3-Çocuklarda ve ergenlerde konsantrasyonları artırıp, öğrenmeleri, zekâları ve hafızaları güçlendirmesi.

4-Daha güzel ve diri bir yüz, cilt ve saç kazandırır.

5- En önemlisi ailelerin sürekli şikayet ettiği huysuzluk diye tabir edilen sürekli mutsuz çocuklarda çok tesirlidir.

6-Ergenlikte cinsel yönden buluğa erme buhranını daha müteadil kılar ve sakin bir şekilde seyretmesini sağlar.

7-Hacamat yaptırdıktan sonra, hacamat yapılmayan çocuklara göre çok daha az soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyon hastalıklarına yakalanıyor ve bağışıklık sistemleri güçleniyor. ( bu yetişkinler içinde geçerlidir.)

8- Hızlı büyüme, kısa boylu çocuklar boy ve kilo artışı hacamat yapılan çocuklarda daha olumlu farklar görülmektedir.

9- Huysuzluk, hareket bozuklukları, asabiyet, agresif ve ters hareketleri en aza inmektedir.

10- Kafadan ve kulak arkasından hacamat olan çocuklarda yaşıtlarına göre derse olan ilgileri ve öğrenme hızında çok fazla artış gözlemlenmiştir.

11-Yemeğe karşı iştahları artar.

10- Kardeşleri kıskanma veya oyuncakları paylaşmama gibi huysuzluklar tamamen kalktığı gözlemlenmiş, yaşlarına göre daha olgun tavırlar sergiledikleri görülmüştür…

11- Daha güzel ve mutlu bir yüz, cilt ve saç kazandırır.

12-Aklı, dikkati artırır. Ezberleyenin hafızasını kuvvetlendirir.

13-hacamat yaptıran kişiler zamanla iç dünyalarında kendileri ve çevreyle barışık, çevresi sosyal, arkadaşları tarafından aranan birisi haline gelir. bunun nedeni kaygı ve endişelerden arınmış herkes çevresine enerji ve huzur yayar. pozitif enerji de denilen dengeli, sükunet hali olur.

14-Hacamat yaptıranların analitik düşünme yetenekleri artar, hızlı ve doğru karar alma yetenekleri gelişir.

15-lenfatik (mikroplarlar savaşan lenf sistemi) ni harekete geçirir.

16-metobolizmayı düzenleyerek (hızlandırarak) bağışıklık sistemini güçlendirir. hacamat yaptıranlar daha az hastalıklara yakalanır, daha sağlıklı ve daha dinç görünüme sahip olurlar.

17-sağ ve sol beyin lobları daha etkin ve dengeli kullanılmaya başlanır.

Hacamatın en fazla fayda gösteren ve tesir edeni çocuklara yapılanıdır. Malezya, Endonezya gibi Müslüman ülkelerde 45 günlük bebeklere dahi uygulandığı ve hacamat yapılan bebeklerde akıtılan 2-3 damla kan sonrası gece ağlama ve huysuzluk durumlarının kalktığını ve daha rahat uyuduklarını, hastalıklardan kurtulduğunu belirten aileler çoktur. İmam Caferi Sadık (aleyhisselam) : “hacamat çocuklar için aynı ağacın koruyucusu gibidir.” diye buyurmuştur. onların sahip olduğu semavi ilimde göz önünde bulundurulursa; hacamatın gençler ve çocuklar üzerindeki ruhsal ve cismi açıdan ilerlemesi ve yükselmesinde yerinin ne kadar büyük olduğunu çok iyi anlarız.

 


Yukar