İmam Hatip Nesli Projesi

 • blog-image 1

 • Evladını İmam Hatip Lisesi’ne gönderen velinin talebi “Dinini, tarihini, kültürünü bilen ahlaklı bir neslin yetişmesidir. Doktor, mühendis, avukat, hakim, savcı, kaymakam, vali olsun ama vatanına, milletine hizmet eden, ahlaklı bir nesil yetişsin” diye gönderiyor. İşte bu samimiyetle çocuğunu İmam Hatiplere gönderen, öğretmenlere emanet eden, o saf ve temiz duygularla dolu Anadolu insanının ciğerparesine sahip çıkıp, en iyi şekilde yetiştirmek İmam Hatip öğretmenlerinin, idarecilerinin ve İmam Hatip neslinin en büyük görevidir.

 

 • Bu nedenle aşağıdaki hususların eksiksiz yerine getirilmesi ve büyük bir hassasiyetle gençlerin yetiştirilmesi önem arz ediyor.Amaç, şahsiyetli, zihni kapasitesi yüksek, araştırmacı, düşünme ve analiz yeteneği gelişmiş, çalışma alışkanlığı edinmiş, bilgi birikimi olan, liyakatli, vatanına, ailesine, davasına, manevi değerlerine saygılı, dinini, kitabını ve Peygamberini tanıyan ve okuyan bir nesil yetiştirmek olmalıdır.

 

 • Amaç “Orada kim var?” denildiğinde “ben varım, benim olmadığım yerde kimse yoktur” şuurundaki bir gençlik yetiştirmektir. Yol yok deyip geri dönen değil, yolunu yaparak giden bir nesil oluşturmaktır. Artık “öz yurdunda garip, öz vatanında parya” olmadığını bilen, Sakarya ruhuna sahip bir gençlik yetiştirmektir.

 

 • Amaç, bir dönem saklanarak, korkarak okuduğu Kur’an-ı Kerimi en güzel şekilde okuyan, özgüveni yüksek, nesline sahip çıkacak, sevgi tohumları saçacak, kırık gönülleri tamir edecek gönül tabiplerini yetiştirmektir.

 

 • 1)İmam Hatip okullarının yönetim kadrosu liyakatli, gayretli ve fedakar kişilerden oluşturulmalıdır. Belirli bir vizyonu olan idareci ve öğretmenler ile okullar güçlendirilmelidir. Buralarda görev yapacak idareciler ve öğretmenlerde belirli kriterler aranmalı ve sınav ile bu okullarda görevlendirme yapılmalıdır.

 

 • 2)Okul aile birlikleri seçilirken, gayretli, bilinçli, girişim ruhuna sahip kişilerden seçilmeli ve bu kişiler aktif olarak görev yapmalıdır. Okul idarecileri ile sık sık toplantılar yaparak okulların eksiklikleri ve talepleri yerine getirilmelidir.

 

 • 3)Okullardaki öğrenci sayısının artırılmasından daha önemlisi, eğitim ve öğretim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Okullara öğrenciler yazılı ve sözlü sınava tabi tutularak alınmalıdır.

 

 • 4)Okullarda Arapçanın yanında iyi bir Osmanlıcanın da öğretilmesi için gayret edilmelidir. Okullardan mezun olanlar Osmanlıca konusunda büyük bir yetenek olarak mezun olmalıdır. Osmanlıca bilen öğretmenler ile okul kadroları güçlendirilmelidir.

 

 • 5)İmam Hatip Ortaokullarının yeniden açılması sonucu sınıf ve okul ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Müstakil, şehrin merkezlerinde, kolay ulaşılabilir noktalarında müstakil İmam Hatip Ortaokulları yapılmalıdır. Başka okulların bünyesinde İmam Hatip Ortaokullarının açılması doğru değildir. Çünkü İmam Hatip ruhu ve ikliminin buralarda oluşturulması mümkün değildir.

 

 • 6)İmam Hatiplerde, öğretimin yanında eğitimin, ilmin yanında irfanın, talimin yanında terbiyenin de verilmesi için özel gayret gösterilmelidir. Bu okullardan hem dinini, hem de dünyayı tanıyan bilinçli bir nesil yetişmesi sağlanmalıdır.

 

 • 7)İmam Hatip okullarını bu milletin gönüllü ve fedakar insanları inşa etmiştir. Bu mirasa sahip çıkılmalıdır. Bu okullardan çok güzel insanlar yetişmiştir. Milletimiz bu okulların binalarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için elini taşın altına koymalıdır.

 

 • 8)Hafızlık kurumuna sahip çıkılmalıdır. İmam Hatip okullarında okuyan hafızlara hafızlıklarını güçlendirici çalışmalar için özel öğretmenler verilmelidir. Hafızlara burs verilmelidir ve eğitim desteğinde bulunulmalıdır. Okullarda bu öğrencilerden sorumlu bir müdür yardımcısı görevlendirilmelidir.

 

 • 9)İmam Hatip okullarının okul binaları tamir edilmeli, yeni binalar yapılmalıdır. Okullar yapılırken özel bir mimaride ve estetik görünümde  yapılması için çalışılmalıdır. Okulların yanına öğrenci yurdu, spor salonları, uygulama camii, konferans salonları yapılacak halde arsalar geniş tutulmalı ve bu ek binaların yapılması sağlanmalıdır. Okulların dış ve iç görünümleri, köşeleri, koridorları, yemekhane ve salonları, okul bahçeleri temiz ve düzenli olmalıdır. Okul koridor ve duvarlarında görseli olan, öğretici tablolar bulunmalıdır.

 

 • 10)Okullarda her sınıfta akıllı tahta olmalıdır. Bu okullarda özel olarak ebru, hat ve tezhip için sanat sınıfları oluşturulmalıdır. Laboratuvarlar,  kütüphaneler ve konferans salonları ve yemekhaneler oluşturulmalıdır.

 

 • 11)Fıkıh, hadis ve tefsir derslerinin içeriği doldurulmalıdır. Allah’ın insanlardan nasıl bir yaşam istediği ve Peygamberimizin mesajı genç nesillere verilmelidir. İnsan-ı Kamil olmanın yolları gösterilmeli, sevdirerek ve örnek olarak gençliğin iyi bir Müslüman olarak yetişmesi için gayret edilmelidir.

 

 • 12)İmam Hatip okullarındaki öğretmenler sevecen davranmalı, örnek olmalı, kendilerini öğrencilere sevdirmek için özel gayret göstermelidir. Öğrenciler ile iyi bir diyalog kurmak için özel gayret göstermelidirler.

 

 • 13)Okullarda sadece ders çalışmak değil, sanatsal faaliyetler, sportif aktiviteler, sosyal çalışmalar teşvik edilmelidir. Özellikle ebru, hat ve tezhip sanatı, musiki konusunda hobileri olan sanat ruhlu gençlerin yetişmesi için gayret edilmelidir.  Öğrencilerin toplumsal faaliyetlere katılmaları sağlanmalı ve toplumun sorunlarına duyarlı olmaları sağlanmalıdır.

 

 • 14)”Kur’an ahlakı” ders olarak okutulmalıdır. Ahlak, görgü kuralları ve insanlık değerleri İmam Hatip nesline en iyi şekilde anlatılmalıdır. Büyüklerine saygılı, insanlık sevgisi ile dolu, gönül insanlarının yetişmesi için özel gayret gösterilmelidir. Adabı muaşeret, estetik, nezaket eğitimi özel olarak verilmelidir. Çevre duyarlılığına sahip bir nesil yetiştirilmelidir.

 

 • 15)Okullarda ders kitapları dışında kitapların okunması tavsiye ve teşvik edilmelidir. Temel eserler, tarih ve milli tarih bilinci oluşturacak kitapların okunması sağlanmalıdır. Okuma, düşünme ve analiz yeteneğinin kazandırılması için çalışılmalıdır. Okullarda her gün “okuma saatleri” düzenlenmeli ve bu saatlerde okul idarecileri ve öğretmenler de dahil olmak üzere herkesin okuması sağlanmalıdır. Okullarda en güzel bir kütüphane oluşması için kitap bağış kampanyaları düzenlenmelidir.

 

 • 16)Edebiyatı ve şiiri seven bir gençlik yetiştirilmelidir. Öğrencilerin şiir okuması için şiir günleri düzenlenmeli, şiir ezberlemeleri teşvik edilmelidir. Edebiyatçılarımızın hayatları ve eserleri okutulmalıdır. Divan edebiyatı okutulmalı, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, vb. şairlerin eserleri okullarda öğrencilere ücretsiz verilmelidir. Mevlana ve Yunus Emre gibi gönül ve sevgi insanlarının eserleri okutulmalıdır.

 

 • 17)Kişisel gelişim ve İnsan-ı Kamil olma konusunda eğitim verilmelidir. Hitabet, liderlik, özgüven, beden dili ve iletişim konusunda eğitimler verilmelidir. Bu konularda eserleri okunması teşvik edilmeli ve konferansların verilmesi sağlanmalıdır.

 

 • 18)İhtiyaç sahibi öğrenciler burs verilmesi sağlanmalı, tüm öğrencilerin öğle yemeklerini okulda yiyebilecekleri şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. İhtiyaç sahibi ailelerine yardım eli uzatılmalıdır. Başarılı öğrenciler ödüllendirilerek teşvik edilmelidir.

 

 • 19)İmam Hatip mezunları dernekleri aktif olarak çalışmalı, her yıl okul mezunlarının okullarda tekrar buluşmaları için mezunlar günleri düzenlenmelidir. Din eğitiminin önündeki engellerin kalkması kimseyi rehavete sevk etmemeli, tecrübe paylaşımı ile bu konuda akıl yürüten çalışmalar yapılmalıdır.

 

 • 20)Okullarda spor takımları, mehter takımları oluşturulmalı ve bunların elbiseleri, ayakkabı ve diğer ihtiyaçları okul aile birlikleri tarafından en güzel ve örnek olacak şekilde sağlanmalıdır.

 

 • 21)Öğrenci velilerinin düzenli aralıklarla okullara gelmeleri sağlanmalı, velilere gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgiler verilmeli ve okul-veli işbirliği sağlanmalıdır. Bu toplantılarda tüm veliler, öğretmen ve idareciler bulunmalıdır. Bu okullara sahip çıkan sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar birlikte çalışmalı ve işbirliği için konfederasyonlar oluşturmalıdır.

 

 • 22)Öğrencilerin bölgesini, ülkesini, kültürünü ve tarihini tanıması için kültür gezileri düzenlenmeli ve bu gezilerde bilinçli rehberlerin bulunması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılmalıdır. Öğrencilerin bulunduğu ilçelerdeki bakanlığa ait Gençlik Merkezlerinden yararlanmaları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte çalışmalar sürdürülmelidir.

 

 • 23)Bu okullardan yetişmiş ve başarılı olmuş mezunların zaman zaman okullarda tecrübe paylaşımında bulunmaları sağlanmalıdır. Yazarlar, bilim insanlarının okullarda sempozyum ve konferanslar vermeleri sağlanmalıdır.

 

 • 24)Okullardaki yurtlar en güzel şekilde donatılmalıdır. Buralarda görev yapan idareci ve belletmen öğretmenler aktif olarak ve bilinçli bir şekilde görev yapmalıdır. Yurtlarda öğrencilerin evlerini aratmayacak yemek, temizlik ve konfor sağlanmalıdır.

 

 • 25) Öğrencilere okullarda dünya düşünce tarihi, felsefe ve sosyoloji eğitimi verilmelidir. Batıyı batı yapan bilim sanat ve estetiği oluşturan Yunan, Roma, Ortaçağ, Rönesans, Aydınlanma ve son dönem bilgelerinin hayatları okutulmalıdır.

 

 • 26)İslam Düşünce Tarihi, CelalettiniSuyuti, İbn-i Teymiye, İbn- Sina, Mevdudi, Farabi, Şeyh Bedrettin, Farabi gibi bilge insanların hayat ve eserleri okutulmalıdır.

 

 • Bu konuda herkese, idarecilere, öğretmenlere, öğrencilere, İmam Hatip gönüllülerine, dernek ve vakıflara büyük ve onurlu görevler düşmektedir. Eğer herkes görevini yaparsa ideal bir gençliğin yetişmesi mümkündür. Yeter ki, fedakar ve gayretli insanlar bir araya gelsin ve gönüllerini ortaya koysunlar.


Yukar