Kula Jeoparkı Tanıtımı Projesi

 • blog-image 1

 • Jeoparklar:Jeoparklar 2000 yılında Avrupa’da doğmuş ve 2004 yılında UNESCO şemsiyesi altına girmiş yeni bir doğa koruma kavramıdır. Jeoparklar doğal ve jeolojik mirası korumayı ve bu nimetleri Jeoturizm yoluyla sosyo-ekonomik kalkınma aracı olarak kullanmayı amaçlar.

 

 • Jeopark nedir?Jeopark; içerisinde estetik, nadirlik ve bilimsel değerleri bakımından yerel veya uluslararası öneme haiz üstün nitelikli yer mirası öğelerinin bulunduğu sürdürülebilir bir yönetime ve yerel kalkınma programına sahip, sınırları belirli ulusal koruma alanlarıdır.

 

 • Kula Jeoparkı: Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO Jeoparkı olan Kula, 4 Eylül 2013 tarihinde, Kula’nın kurtuluş gününde, İtalya’da düzenlenen törenle Avrupa’nın 58’inci, Dünya’nın ise 99’uncu Jeoparkı ilan edilmiştir.

 

 • Türkiye’nin en genç volkanlarının yer aldığı Kula Jeoparkı yaklaşık 300km kare alan kaplar. Kula volkanlarının şöhreti antik dönem Coğrafyacısı Strabon’un “Geographica” adlı eserinde Kula’yı “Katakekaumene” olarak tarif etmesinden beri iki bin yıldır artarak devam etmektedir. Kula ve çevresinde peri bacalarından karstik mağaralara, kanyonlardan volkan konilerine, kaplıca ve maden sularına pek çok doğal mirasa sahiptir.

 

 • Evliyalar diyarı Kula’da Yunus Emre ve hocası Tabduk Emre Türbesinden Carullah bin Süleyman Camii’ne, 2 bin yıllık kaya mezarlarından tarihi taş köprülere, çeşme ve hamamlara zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Osmanlı kent mimarisinin en iyi korunmuş örneklerinden biri olan Kula’da ekseriyeti koruma altına alınmış 3 binden fazla tarihi yapı bulunur. Kula’yı eşsiz kılan işte bu doğal ve kültürel mirasın bir arada ve etkileşim halinde bulunmasıdır.

 

 • Kula Jeoparkı Köylünün ve Kula Esnafının Yüzünü Güldürecek: Gerekler yerine getirilirse Jeopark ve ona bağlı Jeoturizm sayesinde Kula günübirlik değil gecelemeli turlara hitap edecek. Hâlihazırda günübirlik tur katılımcıları kişi başı 20 TL bırakırken bu rakam kısa sürede Avrupa’da olduğu gibi kişi başı 50 Euro değerlerine çıkacaktır.

 

 • Amerika Birleşik Devletleri Turizm Endüstrisi Birliği’inin araştırmasına göre sadece Amerika’da 55 milyondan fazla Jeoturist olduğu; buna ek olarak 100 milyon Amerikalı turistin de Jeoturizm potansiyeli taşıdığı tespit edilmiştir. Jeoturist gurubu Amerika’da en yüksek yıllık gelire sahip (72000$/yıl) kesimi oluşturur ve eğitim seviyeleri de yüksektir.

 

 • Kula Jeoparkı, eşsiz bir Kültürel miras olan Tarihi Kula Evleri’nin de kaderini değiştirecektir. Konaklamalı turların artmasıyla Tarihi Kula Evleri’nin pansiyona dönüşümü hızlanacak, evlerin restorasyonu için kaynak bulmak kolaylaşacağı gibi turizm gelirleri Kula’da çok geniş kitlelere adaletli bir biçimde dağılacaktır. Örneğin Jeopark’dan başka hiçbir başka çekiciliği olmayan Yunanistan’ın Midilli Adası Sigri köyünde 500 aile pansiyonculukla geçinir hale gelmiştir ve yaz sezonunda erken rezervasyonsuz boş yer bulmak mümkün olmamaktadır.

 

 • Milli Jeoparkların öncüsü: Çok zengin doğal ve jeolojik oluşumlara sahip olmasına karşın Kula Jeoparkı’nın Avrupa ve UNESCO JeoparklarAğı’na kabul edilmesine dek Türkiye’de tescilli bir Jeopark yoktu. Türkiye adına bir ilki başaran Kula Jeoparkı, başta Ankara ve Bitlis olmak üzere bu yolda ilerleyen diğer potansiyel Jeopark sahalarına rehberlik etmektedir.

 

 • Jeoturizm ve kırsal kalkınma: Ülkemizde Jeopark statüsünden mahrum olan pek çok saha yeterince korunamamakta ve ekseriyeti kapasitelerinin çok üzerinde, amaç dışı kullanım sonucu kısmen veya tamamen tahrip olmaktadır. Oysa bu sahalar Jeopark statüsünde korunup Jeoturizm amaçlı kullanılmaları halinde önemli turizm potansiyeline sahiptirler.

 

 • Jeopark Jeopolitiği: 2015 yılı itibariyle Avrupa’da 20 ülkede 64, Dünya genelinde ise 111 Jeopark bulunur. Dünyadaki 111 UNESCO Jeoparkın Türkiye hariç sadece 3’ü (Malezya, Endonezya, Fas) İslam ülkelerindedir ve Türkiye, Avrupa Jeoparklar Ağında tek İslam ülkesidir.

 

 • Ülkemiz için, Avrupa ve UNESCO Jeoparklar Ağı gibi uluslararası geniş kabul görmüş bir grubun içerisinde yer almak, burada alınan kararlarda söz sahibi olmak milli menfaatlerimizin müdafaası bakımından çok önemlidir. Kula’nın öncülüğünde Avrupa ve UNESCO JeoparklarAğı’na giren Türkiye, önemli Jeopark potansiyeline sahip Türk-İslam Coğrafyasının (Orta Doğu, Kafkaslar, Kuzey Afrika) Jeopark konusunda hamisi, destekçisi ve yönlendiricisi konumundadır. Kula Jeoparkı, Jeopark alanında Doğı ile Batı arasında bir köprü gördüğü gibi Türkiye’nin Avrupa Birliği entegrasyonu sürecine de önemli katkı sağlayacaktır.

 

 • Kula Türkiye’nin Jeoturizm marka şehri olacak: Minyatür volkanlar diyarı olan Kula Jeoparkı çok az risk alarak ve gayret sarf ederek ziyaret edilebildiği için doğal haliyle Jeoturizm ve öğrencilerin okul dışı eğitim faaliyetlerine son derece uygundur. Jeopark sayesinde Kula, hâlihazırda rekabetin yüksek ve kar marjının düşük olduğu geleneksel turizmden pay kapmak yerine kontrolünün kendisinde olduğu ve henüz Türkiye’de bir benzeri olmayan Jeoturizm sayesinde rakipleri arasında kolayca sıyrılacaktır.

 

 • Kula Jeoparkı ve ilkler: Dört Eylül 2013 tarihinde Türkiye’nin ilk Avrupa ve UNESCO Jeoparkı ilan edilen Kula Jeoparkı Türkiye’de Jeoparklar, Jeoturizm ve Jeolojik Miras alanında pek çok ilki gerçekleştirerek rol model görevi üstlenmiştir.

 

 • Araştırma görevlisi sayın Erdal Gümüş’ün tüm süreçlerde büyük katkısı bulunmaktadır. Kendisine teşekkür ediyorum. Önceki dönemde Kula Belediye Başkanlığı yapan Selim Aşkın jeoprak projesine büyük destek vermiştir. Celal Bayar Üniversitesi bir araştırma merkezi kurarak katkıda bulunmaktadır. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.

 

 • Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO tescilli Jeoparkı
 • Türkiye adına ilk kez Avrupa ve UNESCO Jeoparklar Ağında temsiliyet ve oy hakkı
 • Türkiye’nin ilk ve tek Jeopark Araştırma ve Uygulama Merkezi-JARUM (CBÜ)
 • Türkiye’nin ilk ve tek Jeopark Ziyaretçi Merkezi
 • Türkiye’nin ilk ve tek Jeopark yürüyüş patikaları (geotrail)
 • Türkiye’nin ilk ve tek özel tasarım Jeopark yönlendirme ve bilgilendirme sistemi
 • Türkiye’nin ilk ve tek rehberli Jeopark gezisi ve eğitim programı (geo-education) hizmeti

 

 • Jeoprak İçin Yapılması gerekenler:

1)Kula Jeoparkı ile ilgili çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve il müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmelidir.

2)Celal Bayar Üniversitesi Jeopark Araştırma Merkezi bilimsel çalışmalara öncülük etmeli ve uluslararası tanıtıma katkıda bulunmalıdır. Büyükşehir ve Kula Belediyesi bu konuda elini taşın altına koymalıdır.

3)Bölgede ziyaretçilere ulaşım amacı ile alanı gezecek hava balonları uygulamaya konulmalıdır. Ürgüp Göreme’deki sistem burada da uygulanabilir.

4)Ülkemizde ve uluslararası tanıtım amacıyla bir kitap ve sürekli dergiler hazırlanmalı ve yayınlanmalıdır.

5)Jeoparak ile ilgili hediyelik eşyalar, bardakla, haritalar, resimler hazırlanmalı ve ziyaretçilerin hizmetine sunulmalıdır.

6)Ülkemizdeki fotoğraf sanatçıları ile foto safari düzenlenerek Jeopark alanının tanıtımı için organizasyon yapılmalıdır.

7)Milli Eğitim Bakanlığı ve il müdürlüğü aracılığı ile bu bölgeye öğrenciler için geziler düzenlenmelidir. Bölgeyi tanıtacak yeterli sayıda rehber yetiştirilmelidir.


Yukar