Sağlık Kenti Manisa Projesi!

  • blog-image 1

Manisa Spil Dağı’nda 78 endemik bitki yetişmektedir. Bu bitkiler şifalı bitkilerdir. Mesir macunu Merkez Efendi tarafından yapılan bir ilaç niteliğinde macundur ve yıllarca Sultan Camiinin kubbelerinden halka saçılmaktadır. Mesir’in içinde 41 çeşit baharat bulunmaktadır. Büyük alim Merkez Efendi uzun bir süre Manisa’da bulunmuştur.

Sultan Camii bahçesindeki Tıp Müzesinde mesir ile ilgili tarihi belge ve evraklar bulunmaktadır. Bu müze Manisa’nın sağlık için önemli bir kent olduğunun ispatıdır. Hafsa Sulan adına 400 yıl önce yaptırılan Bimarhane dönemin ilk hastanelerindendir. Osmanlı’nın 17 şehzadesi Manisa’da yetişmiştir. Bunlardan 7’si Padişah olmuştur. İklimi ve insanı ile önemli olan bu kentte şehzadelerin yetiştirilmesinde büyük hikmetler vardır.

Kaplıca yönünden zengin olan Manisa, yerden fışkıran şifalı sıcak suları ile adeta yerin üstü kadar altında da sağlık hazinelerine sahip olduğunu ispat etmeye çalışmaktadır.

Manisa için “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan yer” denilmesi boşuna değildir. Zeytin ve zeytinyağı başlı başına bir eczanedir. Ovalarımızdaki bal üzüm ve meyvelerimizdir. Her bir bitki ve meyvenin sayılamayacak kadar çok faydaları bulunmaktadır.

Ülkemizde yapılan ilk üç Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden birisi ilimizde yapılmıştır. Bu göstermektedir ki, Manisa insanın ruhunu rahatlatan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca Manisa’da manevi dünyamızın hekimleri alimler yaşamıştır. Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî hazretleri bu velilerin önde gelenlerindendir. Yunus Emre ve hocası Tapduk Emre de Manisa’mızda medfun bulunmaktadır.

ÜIke florasının ilaç yapımında değerlendirilmesi hem bilim adamlarının hem de ilaç sanayinin en önemli amaçlarından birini teşkil eder. Üzerinde bilimsel araştırma yapılmış bitki sayısı çok fazla ise de ilaç haline getirilen bitkisel ürünlerin sayısı oldukça kısıtlıdır. Böbrek taşlarının düşürülmesinde uzun süre kullanılmış olan “Lityazol Cemil” adı verilen ilacın mucidi Dr. Cemil Şener Manisa Asker Hastanesinde hekimlik yapmış ve uzun süre bu ilacı Manisa’da üreterek halkın hizmetine sunmuştur.

İstanbul’da Bezmi Alem Üniversitesinde Fitoterapi Araştırmalar Merkezinin sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından açılmış olması bu tür yerli ilaçlar açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır diye düşünüyorum. Gelişmeleri ümit verici olarak görüyorum.

                                 Dr. Muzaffer Yurttaş


Yukar