Yurttaş Şifa Merkezi Çalışma Prensipleri

  • blog-image 1

1.Doğruluk ve Dürüstlük: İşimizi doğru yaparız. Tüm iş ilişkilerimizde dürüstlükten taviz vermeyiz. Kanuni olmayan, etik ve ahlaki olmayan hiçbir çalışmamız ve hareketimiz olamaz. Yalan ve çamur atmak bizim felsefe ve inancımızda asla yoktur. Hayırda yarışmayı ve doğru insanları desteklemeyi prensip edinmiş ve hayatta her zaman doğrunun yanında olmaya söz vermişizdir.

2.Sevgi ve Saygı: İşimizi severek yaparız. Her insana ve çalışanlarımıza sevgi, saygı ve hoşgörüyle yaklaşırız. Sevgi ve saygı en önemli prensiplerimizdendir. Güleryüz ve tatlı dil yapılabilecek en iyi ikramdır. Her gelen insana ayrı ayrı değer vermek ve herkesi önemsemek, hiç kimseyi dışlamamak.

3. Adalet ile Muamele: İşimizi yaparken adaletten taviz vermeyiz. İnsanlarımıza ve kurumlarımıza karşı aynı mesafedeyiz. Adaletle iş yapmaya gayret ederiz. Hiç kimsenin hakkının yenmesine ve hakkının gasp edilmesine asla fırsat vermeyiz.

4.Önce Güven: Çalıştığımız kurum ve kişilerle karşılıklı güven esasına dayanan kalıcı ve yakın ilişkiler kurar, işlerimizi bu doğrultuda yürütürüz. Güven zedeleyici tavır ve davranışlardan ve sözlerden kaçınır ve sözlerimizi yerine getirmek için canla başla çalışırız.

5.Verimlilik ve Kalite: Her süreç ve işlem adımında hedeflere odaklanırız. Ancak hedeflerimizi verimlilik ve kaliteden asla ödün vermeden gerçekleştirmeyi görev biliriz. Zamanı boşa geçirmemek ve yapılan işlerin verimli olması için önceden planlama yapar ve her aşamada planlarımızı kontrol ederiz.

6.Ekip Ruhu: Kurum içerisinde "biz" bilincini kurduk, yaşatacağız. Hizmet verdiğimiz kişiler bizim için ekibin bir üyesi gibidir. Ekip üyelerini önemser ve her başarıyı ekibimizin ve teşkilatımızın bir başarısı olarak görürüz. Takım ruhunu geliştirmeye ve birlikteliğe önem veririz. Ekibin her üyesi bizim için önemlidir ve vazgeçilmezdir. Ekibimizin gücü her birimizin güçlerinin bileşenidir.

7.Yenilikçilik ve gelişme: Bize göre "iki günü birbirine eşit olan zarardadır". Hayal kurar, gerçekleştirmek için çaba sarf eder ve gerçekleştiririz. Teknolojiyi yakından takip eder ve teknolojinin imkanlarından yararlanırız. Kendimizi ve ekibimizi geliştirmek için sürekli eğitim ve öğrenmeye önem veririz.

8.Profesyonellik: İlke ve prensiplerimizden taviz vermeden ve duygusallığı karıştırmadan işimizin gereğini yaparız. Yaptığımız her işte profesyonellik ve insanı merkeze koyarak çalışmalarımızı sürdürürüz.

9.Sosyal Sorumluluk: İnsana, kişi hak ve özgürlüklerine ve çevreye saygılıyız. Bunun gereklerini her iş sürecinde dikkate alır, maddi ve manevi olarak her fırsatta yerine getirmeye gayret ederiz. Yardım etme, iyilik yapma fırsatlarını yakalamak için gayret ederiz. Topluma, çevreye, ekibimize karşı sorumluluk ve görevlerimizi yerine getirmek için çalışırız.

10.Çözüm Odaklı Yaklaşım: Problemleri çözmek için gayret eder, sorundan yana değil, çözümden yana tavır gösteririz. Problemleri her çözdüğümüzde aldığımız şevk ve heyecan bizler için motivasyon kaynağıdır. Çözülmeyen problemlere takılıp kalmaz başka yol ve yöntemleri bulmak için çabalarız.


Yukar